Försäljningen av antibiotika ökade under sista kvartalet 2021

Under sista kvartalet förra året ökade försäljninge­­n av antibiotika på recept med 14,7 procent jämfört med samma period året innan. Ökningen syns i alla åldersgrupper, men framförallt hos barn upp till sex år.