Ny årsrapport: Nödvändigt med fortsatta insatser mot antibiotikaresistens

Förra året ökade både rapporterad antibiotikaresistens och antibiotikaförsäljningen i Sverige. Den mest oroande ökningen av resistens gäller bakterier med ESBL-CARBA, som kan ge svåra infektioner där behandlingsalternativen…