Ny statistik om folkhälsan i Sverige visar på skillnader i befolkningen

Det finns skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. Högst andel ohälsa uppger de som har lägst utbildningsnivå. Det visar Sveriges största folkhälsoenkät som skickades ut till 120 000 personer under februari till maj i år.